זלג


זלג
v. לנזול, לטפטף, לזרום, לשטוף, לדלוף, לזלוף, לזרזף, לרדת, להישפך, לזוב, לקלו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נגר — 1 adj. זורם, שוטף, נשפך, נוזל, יורד, יוצא, זב, מופרש, זולג, שופע, ניתך, מימי, נוזל 2 v. נשפך, נזל, זרם, שטף, זב, קלח, יצא, ירד, זלג, זלף, טפטף, זרזף, דלף, נטף, חלח 3 חרש עץ, אומן בעבודות עץ, מומחה לעבודות עץ, יצרן רהיטים, מבצע עבודות נגרו …   אוצר עברית

  • שפך — 1 v. למזוג, למסוך, לנסוך, לצקת, ליצוק, להוציא נוזל מתוך כלי; להזיל, להגיר; לזרוק, להשליך, לרוקן, להריק, לפנות; להמטיר, להנחית, להוריד, להרעיף; לפלוט (זרע) ; לפרוק מהלב, להוציא החוצה, לספר, לדבר על , לא ל 2 v. לפלוט זרע, לשפוך זרע (סלנג) 3 v. לצאת …   אוצר עברית

  • שתת — 1 v. הושת, נקבע, בוסס, יוסד, עוגן, הוצב, הועמד, כונן, הושם, הונח, הוק 2 v. להשית, לקבוע, לבסס, לייסד, לעגן, להציב, להעמיד, לכונן, לשים, להניח, להקי 3 v. נזל, זב, ניגר, יצא, ירד, קלח, נשפך, זרם, שטף, נבע, דלף, טפטף, זלף, זלג, נטף; הזיל, הטיף, הגיר …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.