זכר צדיק לברכה


זכר צדיק לברכה
הצדיק המנוח, נשמתו עדן {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • זצל — זכר צדיק לברכה, הצדיק המנוח, נשמתו עד …   אוצר עברית

  • Honorifics for the dead in Judaism — Part of a series on …   Wikipedia

  • Alav Hashalom — Paix sur lui (hébreu : עליו השלום ; alav hashalom, souvent rendu par « La paix soit sur lui ») est une phrase que les Juifs orthodoxes ont coutume d ajouter après avoir mentionné une figure particulièrement importante du… …   Wikipédia en Français

  • Alav hashalom — Paix sur lui (hébreu : עליו השלום ; alav hashalom, souvent rendu par « La paix soit sur lui ») est une phrase que les Juifs orthodoxes ont coutume d ajouter après avoir mentionné une figure particulièrement importante du… …   Wikipédia en Français

  • Titres honorifiques pour les morts dans le judaïsme — Paix sur lui (hébreu : עליו השלום ; alav hashalom, souvent rendu par « La paix soit sur lui ») est une phrase que les Juifs orthodoxes ont coutume d ajouter après avoir mentionné une figure particulièrement importante du… …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.