זכירה


זכירה
זיכרון, שחזור, כוח הזיכרון, זכר, מזכרת, תזכורת, חזרת דבר נשכח לזיכרון, היזכרות בנשכחו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • זכירה בעפ — שינון, זכירה בלי להתבונן בכתוב {{}} …   אוצר עברית

  • יכולת זכירה — זיכרון, זכירה {{}} …   אוצר עברית

  • כושר זכירה — זיכרון, היכולת לזכור לטווח קצר וארוך {{}} …   אוצר עברית

  • זיכרון חזותי — זכירה של דברים על סמך התבוננות {{}} …   אוצר עברית

  • חקיקה בזיכרון — זכירה, שמירת דבר בזיכרון …   אוצר עברית

  • באופן המסייע לזיכרון — בצורה שמשפרת זכירה, באופן התורם לזכירה טובה יותר {{}} …   אוצר עברית

  • בעל-זיכרון — בעל כושר זכירה מרשים, זוכר מצוין {{}} …   אוצר עברית

  • הזכרה — תזכורת, תזכיר, הודעה לאחר שיזכור; זכירה, היזכרות, העלאה בזיכרון; אסמכתא, סימוכין, ציטו …   אוצר עברית

  • הזכרות — תהליך זכירה, חזרת דבר נשכח לזיכרון, התחדשות הזיכרון, זכירת הנשכ …   אוצר עברית

  • היזכרות — תהליך זכירה, חזרת דבר נשכח לזיכרון, התחדשות הזיכרון, זכירת הנשכ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.