התעלות


התעלות
רוממות רוח, עלייה לגבהים, התנשאות; מאמץ-יתר, השתדלות, עשייה מעל ומעבר; אצילות, רוממו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נשמה יתרה — התעלות, שאר רוח, השראה, הרגשה חגיגית {{}} …   אוצר עברית

  • אדיאליות — מופתיות, שלימות, נשגבות, התעלות, אי קיום במציאות, חלומיות, דמיוניו …   אוצר עברית

  • אידאליות — מופתיות, שלימות, נשגבות, התעלות, אי קיום במציאות, חלומיות, דמיוניו …   אוצר עברית

  • אידיאליות — מופתיות, שלימות, נשגבות, התעלות, אי קיום במציאות, חלומיות, דמיוניו …   אוצר עברית

  • בהצטיינות — adv. בציון מצוין, בהצלחה יתרה, מעל הרמה המקובלת, תוך הצטיינות, תוך התעלות מעל כול …   אוצר עברית

  • הדרת-קודש — קדושה, רוממות, התעלות {{}} …   אוצר עברית

  • הינשאות — היות מעל, היות נישא, התקוממות, התרוממות, התעלות; עליונות; התגאות, רהב, שחצנות, רברבנו …   אוצר עברית

  • הנשאות — היות מעל, היות נישא, התקוממות, התרוממות, התעלות; עליונות; התגאות, רהב, שחצנות, רברבנו …   אוצר עברית

  • התפשטות הגשמיות — השתחררות מצרכים גשמיים, התעלות רוחנית, התמסרות לרוחניות {{}} …   אוצר עברית

  • התרוממות — עלייה, קימה, הגעה מעלה, הגבהה; עילוי, רוממות, התנשאות, גאון, התעלות, היות מעל, היות ניש …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.