התוועדות


התוועדות
היפגשות, היאספות לוועידה, ועידה, אסיפה, כינוס, עצר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • וועד — v. להיפגש, להתכנס, להתאסף, להיאסף, לערוך כינוס, לקיים התוועדות, לקיים אסיפה, לכנס ועיד …   אוצר עברית

  • ועי' — 1 ועידה, אספה, ישיבה, התייעצות, התוועדות, כנס, כינוס, קונגרס, פגישת נציגים, מפגש, פגישה {{}}E 2 ועיין, והבט, והתבונן, והצץ, והסתכל, ולך ל , ופתח את הספר, קרא ותן דעתך {{}}E …   אוצר עברית

  • ועידה — אספה, ישיבה, התייעצות, התוועדות, כנס, כינוס, קונגרס, פגישת נציגים, מפגש, פגיש …   אוצר עברית

  • כינוס — כנס, ועידה, אסיפה, קונגרס, מליאה, מפגש, עצרת, קיבוץ, מושב, מועצה, התוועדות, דיון, ליכו …   אוצר עברית

  • כנוס — כנס, ועידה, אסיפה, קונגרס, מליאה, מפגש, עצרת, קיבוץ, מושב, מועצה, התוועדות, דיון, ליכו …   אוצר עברית

  • כנס — 1 v. הועבר פנימה, הובא; הוחדר, נתחב; נגרם, הונהג (שינוי) 2 v. לאסוף, לקבץ, להקהיל, לזמן יחד, להפגיש; ללקט, לצבור, לאגור; להכניס, להביא; לחבר, לצר 3 v. להעביר פנימה, להביא; להחדיר, לתחוב; לשאת רווח, להיות משתלם; לחולל, לגרום, להנהיג, לקבו 4 v.… …   אוצר עברית

  • כנסת — 1 בית כנסת, בית תפילה, כנסיי 2 כנס, כינוס, ועידה, אספה, מליאה, עצרת, קיבוץ, ישיבה, מועצה, התוועדות, דיו 3 פרלמנט, בית נבחרים, בית מחוקקים, רשות מחוקקת, בניין הרשות המחוקקת בירושלי …   אוצר עברית

  • מושב — 1 ישיבה, התכנסות, כנס, כינוס, ועידה, התוועדות, דיון, התדיינות, מליאה, קונגרס, פגישה, מפג 2 כיסא, כורסה, ספסל, משענת, מקום ישיבה, כס; מקום קבוע לגוף ציבורי, בניין ציבור 3 צורת יישוב, יישוב כפרי, יישוב חקלאי, יישוב שיתופי, יישוב הבנוי על יסודות… …   אוצר עברית

  • פגישה — מפגש, הזדמנות, היתקלות, הכרות, כינוס, התוועדות, דיון, אירוע, התאספות, מסיבה, קבלת פני …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.