התווספות


התווספות
התחברות, הצטרפות, הסתפחות, היכללות, הגדלת כמות, היות מוסף, היות תוספ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אקסטנסיביות — פשיטות, נרחבות, התפשטות, התווספות שלוחות, אי התכוונות למרכז, יציאה להיקף, חוסר ריכו …   אוצר עברית

  • השמנה — תוספת משקל, עלייה במשקל, הגדלת ממדים, התווספות שומן, היעשות שמן, גרימה לתוספת משק …   אוצר עברית

  • שוליות — טפלות, חוסר משמעות, חוסר חשיבות, ההיפך מעיקריות, עודפות, התווספות, תחתיו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.