הרוויה


הרוויה
שתייה לרוויה, רוויון, ריווי, השקיה עד שובע; שבירת הצמא, קץ לצימאו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • המטרה — ירידת ממטרים, ירידת גשם; השקיה, השקאה, הרוויה, פיזור מים בממטרה, הזלפ …   אוצר עברית

  • מילוא — 1 n. שם משפח 2 מילוי, הכנסת חומר, החדרת חומר, דחיסה, דחיקה; פיטום, האבסה, השבעה, הרוויה, גרימה למלאו 3 שירות נוסף בצבא, שירות בצבא אחרי תום השירות הסדיר, עתודות חיילים, חיילי חירו …   אוצר עברית

  • מילוי — מילוא, הכנסת חומר, החדרת חומר, דחיסה, דחיקה, פיטום, האבסה, השבעה, הרוויה, גרימה למלאות; צינור דיו לעט; היענות, הגשמה, קיום, ביצוע, הוצאה אל הפוע …   אוצר עברית

  • מילויי — מילוא, הכנסת חומר, החדרת חומר, דחיסה, דחיקה, פיטום, האבסה, השבעה, הרוויה, גרימה למלאות; צינור דיו לעט; היענות, הגשמה, קיום, ביצוע, הוצאה אל הפוע …   אוצר עברית

  • מלוא — 1 כול, הכול, כל התכולה; מה שממלא, מילוי, מה שנמצא בתוך, תוכן, תכולה, פנים, ספיקה, קיבולת, קיבו 2 מילוי, הכנסת חומר, החדרת חומר, דחיסה, דחיקה; פיטום, האבסה, השבעה, הרוויה, גרימה למלאו 3 שירות נוסף בצבא, שירות בצבא אחרי תום השירות הסדיר, עתודות… …   אוצר עברית

  • מלוי — מילוא, הכנסת חומר, החדרת חומר, דחיסה, דחיקה, פיטום, האבסה, השבעה, הרוויה, גרימה למלאות; צינור דיו לעט; היענות, הגשמה, קיום, ביצוע, הוצאה אל הפוע …   אוצר עברית

  • מלויי — מילוא, הכנסת חומר, החדרת חומר, דחיסה, דחיקה, פיטום, האבסה, השבעה, הרוויה, גרימה למלאות; צינור דיו לעט; היענות, הגשמה, קיום, ביצוע, הוצאה אל הפוע …   אוצר עברית

  • שלחין — השקיה מלאכותית, תעלות השקיה, תעלות הרוויה, מערכת השקיה מעשה ידי אד …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.