הרוג


הרוג
חלל, מת, רצוח, קטול, מומת, נקטל; רצוץ, שבור, פגוע, חלוש, מות

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הרוג מעייפות — מת מעייפות, עייף מאוד, מותש, חסר כוח {{}} …   אוצר עברית

  • ניפטר — הרוג, חלל, מת, נופל, אבידה, מנוח, ז ל, בר מינן, גופה, גווייה, הלך לעולם שכולו טו …   אוצר עברית

  • נפטר — הרוג, חלל, מת, נופל, אבידה, מנוח, ז ל, בר מינן, גופה, גווייה, הלך לעולם שכולו טו …   אוצר עברית

  • נרצח — הרוג, חלל, מת, קרבן רצח, טבוח, שנטבח, שנהרג, שהומת, גווייה, גופה, שרצחו אות …   אוצר עברית

  • קרבן רצח — הרוג, נרצח, חלל {{}} …   אוצר עברית

  • אבדה — דבר שאבד, דבר שהלך לאיבוד, דבר שנעלם; אבדן, הפסד, נזק, חוסר; חלל, הרוג, מת, נפג …   אוצר עברית

  • אבידה — דבר שאבד, דבר שהלך לאיבוד, דבר שנעלם; הפסד, נזק; חלל, הרוג, מת, נפג …   אוצר עברית

  • במ — 1 בבא מציעא, שער אמצעי, חלק ממסכת נזיקין במשנ 2 בלתי מספיק, לא מספק, שאין בו די הצורך, לא משביע רצון; ציון שלילי, ציון 4 3 בר מינן, מת, נפטר, מנוח, הרוג, חלל, ז ל; לא עלינו, חלילה, חס וחלילה, רחמנא ליצלן, שאלוהים ירחם, אל נא, בבקשה ל 4 בר מצווה,… …   אוצר עברית

  • חלל — 1 v. טומא, הפך מקודש לחול, היה לבוז; לוכלך, זוהם, טונף; הופר, בוטל; נפדה, הוחלף תמורת כסף (דבר קודש) 2 v. להרוג, להמית, לקטול, לרצוח, לחסל, להשמיד, ליטול חיים, להכחי 3 v. לטמא, להפוך מקודש לחול, לבזות, לזלזל; ללכלך, לזהם, לטנף; להפר, לעבור על ;… …   אוצר עברית

  • מת — 1 v. לא לחיות, לשבוק חיים, לגווע, לעבור לעולם הבא, לעבור מהעולם, להחזיר נשמתו לבורא, ללכת לעולמו, להוציא נשמתו, להסתלק , להתפגר, להיפטר, להיספות; לא להתקיים עוד, לחדול מהיות, להתחסל, להיגמר, להסתיי 2 v. להרוג, לחסל, לרצוח, לתלות, להוציא להורג,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.