הרוב


הרוב
מרבית, החלק הגדול יותר, מספר הגדול ממחצית; הרבה, שפע, ריבוי, כמות גדול

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הרוב השקט — הרוב שקולו אינו נשמע, הרוב שאינו מוחה {{}} …   אוצר עברית

  • הרוב קובע — דעת הרוב מכריעה, הולכים אחר הרוב, אחרי רבים להטות {{}} …   אוצר עברית

  • הרוב הדומם — החלק העיקרי של הציבור שאינו מביע בקול את עמדותיו {{}} …   אוצר עברית

  • הולכים אחר הרוב — דעת הרוב מכריעה, הרוב קובע, אחרי רבים להטות {{}} …   אוצר עברית

  • דעת הרוב — העמדה הרווחת; עמדת רוב השופטים {{}} …   אוצר עברית

  • על-הרוב — בדרך כלל, ברוב המקרים {{}} …   אוצר עברית

  • חלק הארי — הרוב, החלק הגדול {{}} …   אוצר עברית

  • אחרי רבים להטות — דעת הרוב מכריעה, הרוב קובע, הולכים אחר הרוב {{}} …   אוצר עברית

  • ברוב דעות — בתמיכה של הרוב, ברוב קולות {{}} …   אוצר עברית

  • דין-התנועה — הכללים עליהם החליטה הקבוצה, החלטת הרוב {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.