הערכת-מצב


הערכת-מצב
תהליך של חשיבה הגיונית שבו מחליטים על דרכי פעולה אפשריות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הערכת מודיעין — בחינה כמותית ואיכותית של חומר מודיעיני לשם הערכת מצב {{}} …   אוצר עברית

  • חישוב — הערכה, שיקול, הערכת מצב, בדיקה, עיון לשם הכרעה; חשבון, תחשיב, סיכום, סכימה, חיבור, מניי …   אוצר עברית

  • חשוב — 1 adj. דרוש, נחוץ, חיוני, הכרחי, נדרש, נכבד, בעל ערך, נצרך, דרוש, מהותי, עיקרי, מחויב המציאות, מתבקש, נזקק, טעון, רצו 2 הערכה, שיקול, הערכת מצב, בדיקה, עיון לשם הכרעה; חשבון, תחשיב, סיכום, סכימה, חיבור, מניי …   אוצר עברית

  • מפרש — 1 יריעת רוח, וילון שדוחפת הרוח, מקור הדחף של ספינות; פרישה, פריסה; עלה עליון בכותר 2 פרשן, מעריך, מסביר, נותן פרשנות, נותן הערכת מצב, מבאר, מסביר, מתרגם, מעיר, מאיר, עוסק בפרשנו …   אוצר עברית

  • שיקול — שקילה, איזון, יציבות המשקל, פלס; הערכת מצב, בדיקה, עיון לשם הכרעה, חישוב כדאיו …   אוצר עברית

  • שקול — 1 adj. מאוזן, שווה ערך, שווה משקל, שווה כמות, זהה, שאין לו הכרעה, תיק 2 adj. מיושב, מאוזן, מתון, מחושב, שהתקבל בשיקול דעת, שנבחן בעיון, שנבדק היט 3 adj. קצוב, מדוד, במשקל, שניתן במשקל, נשקל; קצבי, נכתב בקצב, חרוז, בנוי בחרוזי 4 שקילה, איזון,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.