המשל


המשל
1 כוח, חוזק, חוזקה, עצמה, נחת זרוע, שלטון, שליטה, רדייה, חוק, ממשל, מרות, משטר, פיקוח, בקר
2 משל, אנאלוגיה, הדמיה, השוואה על בסיס דומה, היקש, הקבל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אין המשל דומה לנמשל — מה עניין שמיטה אצל הר סיני? המשל אינו מוכיח שום דבר {{}} …   אוצר עברית

  • על דרך המשל — בדרך של דימוי, למשל, לשם דוגמה, לדוגמא …   אוצר עברית

  • משל ונמשל — המשל ומוסר ההשכל הנובע ממנו, ההקבלה {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה מליצית — בצורה שנונה, על דרך המשל, באופן פיוטי, באופן נמלץ …   אוצר עברית

  • מליצי — adj. שנון, חריף, אלגורי, על דרך המשל, פיוטי, נמלץ, מצועצע, מנופח, מפוצץ, גדוש מליצו …   אוצר עברית

  • מליציות — שנינות, חריפות, תחכום, פלפול, אלגוריה, דרך המשל, פיוטיות, נמלצות, ניפוח, הפרזה, הגזמ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.