המשכי


המשכי
adj. רציף, רצוף, נמשך, שיש בו המשכיות, סדרתי, מתמי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בדיד — 1 adj. לא רציף, לא המשכי, אחד אח 2 ענף קטן, ענף דק, ענפנ …   אוצר עברית

  • סדרתי — adj. עקבי, המשכי, רצוף, קבוע, נרחב, סיטונא …   אוצר עברית

  • סידרתי — adj. עקבי, המשכי, רצוף, קבוע, נרחב, סיטונא …   אוצר עברית

  • ערוך בסדרה — סדרתי, מסודר, המשכי, עקבי …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.