המשך


המשך
רצף, התמדה, המשכה, הימשכות, השתלשלות; תולדה, תוצאה, חלק נוסף; הארכה, אריכות, המשכיו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • המשך יבוא — עוד יהיה המשך לדבר {{}} …   אוצר עברית

  • המשך טבעי — המשכיות ברורה, רצף, השתלשלות {{}} …   אוצר עברית

  • המשך ישיר — רצף טבעי, תולדה, תוצאה {{}} …   אוצר עברית

  • טיסת המשך — טיסה אליה עובר הנוסע שנחת זה עתה בשדה התעופה {{}} …   אוצר עברית

  • לימודי המשך — לימודים המיועדים למי שכבר למד לימוד ראשוני של הנושא {{}} …   אוצר עברית

  • סרט המשך — סרט נוסף בנושא בו עסק הסרט הקודם ו/או עם אותם גיבורים {{}} …   אוצר עברית

  • קורס המשך — קורס נוסף הבא להעמקת הידע שנרכש בקורס הבסיסי {{}} …   אוצר עברית

  • אי סיום — המשך, אי הגעה אל הסוף {{}} …   אוצר עברית

  • הארכת מעצר — המשך החזקת חשוד במעצר מעבר לארבעים ושמונה שעות, דחיית מועד תום המעצר {{}} …   אוצר עברית

  • הארכת תוקף — המשך תקופת התקפות, דחייה של מועד פקיעת התקפות {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.