המרת-דת


המרת-דת
שינוי דת, מעבר מדת לדת {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • המרת מטבע — החלפת מטבע במטבע אחר, החלפת כסף {{}} …   אוצר עברית

  • המרת מניות — החלפת מניות במניות אחרות {{}} …   אוצר עברית

  • פדיון-חופשה — המרת ימי חופשה שלא נוצלו בתשלום {{}} …   אוצר עברית

  • גיר — 1 v. יוהד, נעשה יהודי, עבר המרת דת, עבר גיור, הוכנס בדת ישראל, נעשה גר, הועבר ליהדו 2 v. להתייהד, להיעשות יהודי, לעבור המרת דת, לעבור גיור, להיכנס ליהדות, להיעשות ג 3 v. לייהד, לעשות ליהודי, להמיר דת, לעשות לגר, לעשות גיור, להכניס ליהדות; לתת… …   אוצר עברית

  • גזירות השמד — גזירות אנטיוכוס על עם ישראל, גזירות שעניינן המרת הדת היהודית {{}} …   אוצר עברית

  • גזרות השמד — גזירות אנטיוכוס על עם ישראל, גזירות שעניינן המרת הדת היהודית {{}} …   אוצר עברית

  • גייר — 1 v. להתייהד, להיעשות יהודי, לעבור המרת דת, לעבור גיור, להיכנס ליהדות, להיעשות ג 2 v. לייהד, לעשות ליהודי, להמיר דת, לעשות לגר, לעשות גיור, להכניס ליהדות; לתת צביון יהוד …   אוצר עברית

  • השער היציג — ערך מטבע לפי פרסומי בנק ישראל, המרת מט ח {{}} …   אוצר עברית

  • התאסלמות — היעשות מוסלמי, הפיכה למוסלמי, הפיכה לאיסלאמי, שינוי הדת, המרת דת, התחלת אמונה במוחמ …   אוצר עברית

  • התגיירות — התייהדות, היעשות יהודי, המרת דת, מעבר גיור, היכנסות ליהדות, היעשות ג …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.