הלוואה לתקופה


הלוואה לתקופה
הלוואה לתקופה קצובה הנפרעת במלואה עד תום התקופה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הלוואה לזמן קצר — הלוואה לתקופה שאיננה עולה של שנה, הלוואה קצרת מועד {{}} …   אוצר עברית

  • הלוואה קצרת-מועד — הלוואה לתקופה שאיננה עולה של שנה, הלוואה לזמן קצר {{}} …   אוצר עברית

  • הלוואה בנקאית — הלוואה לתקופה קבועה מראש שנותן בנק ללקוח תמורת תשלום ריבית {{}} …   אוצר עברית

  • הלוואה לזמן ארוך — הלוואה לתקופה של כמה שנים (בד כ שלוש שנים ומעלה) {{}} …   אוצר עברית

  • הלוואה לזמן בינוני — הלוואה לתקופה שבין שנה לשנים בודדות (בד כ עד שלוש שנים) {{}} …   אוצר עברית

  • הלוואה לזמן קצוב — הלוואה בנקאית לתקופה קצרה וקבועה מראש, הלוואה למועד {{}} …   אוצר עברית

  • מלווה קצר-מועד — הלוואה כספית מהציבור למדינה לתקופה שאיננה עולה על שנה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.