היצע הכסף


היצע הכסף
סך אמצעי התשלום העומדים לרשות המשק {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הגבלות מוניטאריות — הטלת מגבלות על היצע הכסף או על שער הריבית במשק {{}} …   אוצר עברית

  • הגבלות מוניטריות — הטלת מגבלות על היצע הכסף או על שער הריבית במשק {{}} …   אוצר עברית

  • מדיניות מוניטארית — מידת ההתערבות הממשלתית ברמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף או על שער הריבית (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • מדיניות מוניטרית — מדיניות הכספים של מדינה או בנק מרכזי, מידת ההתערבות הממשלתית ברמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף או על שער הריבית (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • מדיניות פיסקאלית-מוניטארית משולבת — מידת ההתערבות הממשלתית ברמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף ועל הביקוש המצרפי (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • מדיניות פיסקאלית-מוניטרית משולבת — מידת ההתערבות הממשלתית ברמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף ועל הביקוש המצרפי (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • מדיניות פיסקלית-מוניטארית משולבת — מידת ההתערבות הממשלתית ברמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף ועל הביקוש המצרפי (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • מדיניות פיסקלית-מוניטרית משולבת — מידת ההתערבות הממשלתית ברמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף ועל הביקוש המצרפי (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • מכפיל האשראי — היחס בין מזומנים שהופקדו בבנק לשיעור הרזרבה המלמד על היקף הגדלת היצע הכסף בעקבות ההפקדה {{}} …   אוצר עברית

  • ניהול אשראי — שליטה על הקצאת האשראי; שינוי רמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף או על שער הריבית {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.