היצע


היצע
הצעה, בירור דברים, הצגת דברים, הצעת סחורה, הצגת המלא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • היצע הון — סך הכספים המופנים להשקעה (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • היצע הכסף — סך אמצעי התשלום העומדים לרשות המשק {{}} …   אוצר עברית

  • היצע וביקוש — כוחות השוק האחראיים על קביעת מחירים לפי היחס שבין כמותו המוצעת של מוצר וכמותו הנדרשת {{}} …   אוצר עברית

  • הזרמת עודף היצע — העברת הוראות מכירה בהיקף גבוה יותר מאשר הוראות קנייה {{}} …   אוצר עברית

  • עודף היצע — הפרש בין הכמות המוצעת של מוצר לביקוש אליו (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • עקומת היצע — גרף המתאר כמות מוצעת של מוצר כפונקצייה של מחירו (S) (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית

  • בריחת מוחות — ירידה מהארץ של מדענים מצטיינים בגלל חוסר היצע בתחומם {{}} …   אוצר עברית

  • הגבלות מוניטאריות — הטלת מגבלות על היצע הכסף או על שער הריבית במשק {{}} …   אוצר עברית

  • הגבלות מוניטריות — הטלת מגבלות על היצע הכסף או על שער הריבית במשק {{}} …   אוצר עברית

  • מדיניות מוניטארית — מידת ההתערבות הממשלתית ברמת הפעילות במשק באמצעות השפעה על היצע הכסף או על שער הריבית (בכלכלה) {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.