היצמדות


היצמדות
התחברות, הידבקות, השתלבות, היקשרות, היכרכות, הסתפחות; הצמדה, צמידות, שליב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחיזת כביש — היצמדות של גלגלי רכב נוסע אל הכביש {{}} …   אוצר עברית

  • דבקות — היצמדות, מסירות, נאמנות, הידבקות, עקשנות, החלטיות, אדיקות, חסידו …   אוצר עברית

  • הטפלות — היצמדות, התחברות, הצטרפות, הצמדה, התאחות, צירוף, שילוב; פרזיטיות, היות טפיל, היות ספח …   אוצר עברית

  • היטפלות — היצמדות, התחברות, הצטרפות, הצמדה, התאחות, צירוף, שילוב; פרזיטיות, היות טפיל, היות ספח …   אוצר עברית

  • היקשרות — היצמדות, התחברות, הצטרפות, הידבקות, השתלבות, היכרכות, הסתפחות, היטפלות, היכבלו …   אוצר עברית

  • הקשרות — היצמדות, התחברות, הצטרפות, הידבקות, השתלבות, היכרכות, הסתפחות, היטפלות, היכבלו …   אוצר עברית

  • צמידות — היצמדות, הידוק, קירוב, הידבקות, חיבור, קישור, ריתוק; היות צמוד, קרבה; תלות, קשר, יחס גומלי …   אוצר עברית

  • הדבקות — 1 הינגעות, קבלת מחלה, הפיכת בריא לחולה ע י מגע; התחברות, היצמדות, הליכה אחרי, הימשכו 2 היצמדות, היות דבוק, היות מוצמד בדבק; אדיקות, דביקות; נאמנות, אימון, לויאליו …   אוצר עברית

  • הידבקות — 1 הינגעות, קבלת מחלה, הפיכת בריא לחולה ע י מגע; התחברות, היצמדות, הליכה אחרי, הימשכו 2 היצמדות, היות דבוק, היות מוצמד בדבק; אדיקות, דביקות; נאמנות, אימון, לויאליו …   אוצר עברית

  • אחיזה — החזקה, תפיסה; היצמדות, לפיתה; שמירה; אסמכתא, סימוכין, תימוכין, משען, בסיס, יסו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.