היצלות


היצלות
היות נצלה, היעשות צלוי, היות בגריל, היקלות, היטגנות, הפיכה לצלי; היכוות, הישרפו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • היצרבות — היות נצרב, היעשות צרוב, היצלות, היטגנות, היקלות, הישרפות, היכוות; היחרטות, היחרתו …   אוצר עברית

  • הישזפות — היעשות שזוף, היעשות שחום, השחמה, היות שזוף, היצלות בשמש, התחממות יתיר …   אוצר עברית

  • הישרפות — היכוות, היצלות, היטגנות, היצרבות, היצרבות ע י אש, היצרבות ע י נוזל רות …   אוצר עברית

  • הצרבות — היות נצרב, היעשות צרוב, היצלות, היטגנות, היקלות, הישרפות, היכוות; היחרטות, היחרתו …   אוצר עברית

  • השזפות — היעשות שזוף, היעשות שחום, השחמה, היות שזוף, היצלות בשמש, התחממות יתיר …   אוצר עברית

  • השחמה — צביעה בחום, הזהבה, מריחה בחום; היעשות שחום, היעשות שזוף, היצלות בשמש, התחממות יתיר …   אוצר עברית

  • השרפות — היכוות, היצלות, היטגנות, היצרבות, היצרבות ע י אש, היצרבות ע י נוזל רות …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.