היפתחות


היפתחות
היות נפתח, היעשות פתוח, היבקעות, היווצרות פתח; יציאת פרחים, פריחה, פתיחת הצמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • היפערות — היבקעות, היפתחות פער, היפתחות לרווחה, היווצרות פתח רחב; התפהקות, פיהו …   אוצר עברית

  • הפערות — היבקעות, היפתחות פער, היפתחות לרווחה, היווצרות פתח רחב; התפהקות, פיהו …   אוצר עברית

  • הבקעות — היחצות, התחלקות, היקרעות, הישברות, היות בקוע, התפוצצות; בקיעה, היפתחות, יציאה (מהביצה) …   אוצר עברית

  • היבקעות — היחצות, התחלקות, היקרעות, הישברות, היות בקוע, התפוצצות; בקיעה, היפתחות, יציאה (מהביצה) …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.