היפרעות


היפרעות
1 היגבות חוב, היות נפרע, היות משולם; תביעה לדין, הענשה, תביעה להעני
2 התפרעות, השתוללות, היעשות פרוע, הפיכה לפורע, עשיית פרעות; החזר חוב; היפדו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • היפרעות חוב אבוד — הצלחה בגביית חוב לאחר שהוכרז כאבוד {{}} …   אוצר עברית

  • מסע נקם — נקמה ממושכת ומאורגנת, היפרעות מגורמים שחשבונם נותר פתוח {{}} …   אוצר עברית

  • מסע נקמה — נקמה ממושכת ומאורגנת, היפרעות מגורמים שחשבונם נותר פתוח {{}} …   אוצר עברית

  • נקם — 1 v. להחזיר נקמה, להתנקם, להיפרע, לשלם, לגמול על רעה, לפרוע חוב, לגאול דם, להשיב כגמולו, להשיב רעה תחת רעה, להעניש, לענוש, להשיב עין תחת עי 2 v. להחזיר נקמה, לנקום, להינקם, להיפרע, לשלם, לגמול על רעה, לפרוע חוב, לגאול דם, להשיב כגמולו, להשיב רעה… …   אוצר עברית

  • נקמה — נקם, גמול, תשלום, היפרעות, השבת רעה תחת רעה, עין תחת עין, התנקמות, נטירת טינ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.