היפרטקסט


היפרטקסט
מסמך שלחיצה על חלק ממנו תעביר את המשתמש למסמך אחר או קטע אחר באותו מסמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לינק — (מחשבים) קישורית, קישור, חיבור, קפיצה, קשר, קטע מסומן במסמך היפרטקסט שלחיצה עליו עם העכבר מובילה ליעד אחר (מסמך, תמונה, כתובת אינטרנט ועוד) …   אוצר עברית

  • קישור — קשירה, כפיתה, כבילה, חגירה, עקידה, כריכה, איגוד, ליפוף; קשר, חיבור, גשר, קו; (מחשבים) לינק, קטע מסומן במסמך היפרטקסט שלחיצה עליו עם העכבר מובילה ליעד אחר (מסמך, תמונה, כתובת אינטרנט ועוד) …   אוצר עברית

  • קישורית — (מחשבים) קישורית, קישור, חיבור, קפיצה, קשר, קטע מסומן במסמך היפרטקסט שלחיצה עליו עם העכבר מובילה ליעד אחר (מסמך, תמונה, כתובת אינטרנט ועוד) …   אוצר עברית

  • קשור — 1 adj. כבול, עקוד, אסור, עצור, כפות, חגור, מוגבל, תחום; מחובר, דבוק, צמוד, מהודק; שייך; רלוואנט 2 קשירה, כפיתה, כבילה, חגירה, עקידה, כריכה, איגוד, ליפוף; קשר, חיבור, גשר, קו; (מחשבים) לינק, קטע מסומן במסמך היפרטקסט שלחיצה עליו עם העכבר מובילה… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.