היפרדות


היפרדות
פרידה, אמירת שלום, התפצלות, התרחקות, הבדלה, תלישות, פרישה; התגרשות בני-זו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הבדלות — היפרדות, התבודדות, הבדלה, הפרדה, בידול, ניתוק, פילוג, פירוד; דיסימילציה, שונות, אי דמיו …   אוצר עברית

  • היבדלות — היפרדות, התבודדות, הבדלה, הפרדה, בידול, ניתוק, פילוג, פירוד; דיסימילציה, שונות, אי דמיו …   אוצר עברית

  • הירקבות — הרקבה, היעשות רקוב, היאחזות רקב, התפשטות ריקבון, התפשטות מק, היפרדות חומר אורגני ליסודותי …   אוצר עברית

  • הישברות — היבקעות, היחתכות, התנתקות, היפרדות, ריצוץ, התפקעו …   אוצר עברית

  • הרקבה — הירקבות, היעשות רקוב, היאחזות רקב, התפשטות ריקבון, מק, היפרדות חומר אורגני ליסודותי …   אוצר עברית

  • הרקבות — הרקבה, היעשות רקוב, היאחזות רקב, התפשטות ריקבון, התפשטות מק, היפרדות חומר אורגני ליסודותי …   אוצר עברית

  • השברות — היבקעות, היחתכות, התנתקות, היפרדות, ריצוץ, התפקעו …   אוצר עברית

  • התבודדות — בידוד עצמי, היות בבידוד, הסתגרות, היפרדות מהסביבה, הימנעות ממגע, התנתקות, התרחקו …   אוצר עברית

  • התחלקות — יכולת לחלוק, היות שותפים, היפרדות לחלקים, התפרסות, התפלגות; החלקה, גלישה, התגלשו …   אוצר עברית

  • התקלפות — התפשטות, הסרת הכסות, השרת מעטה, הסרת קליפה, היפרדות הקליפה, היעשות מקול …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.