היפצעות


היפצעות
היות נחבל, הפיכה לפצוע, קבלת פצע, היות קרבן לפציעה, היחתכות, הישרטות, היפגעות בגו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • היפגעות — היות נפגע, היעשות פגוע, היעשות פצוע, היפצעות; היעלבות, ספיגת עלבונות, היכלמו …   אוצר עברית

  • הישרטות — היות שרוט, קבלת שריטה, היחתכות, היפצעות, קבלת שרט …   אוצר עברית

  • הפגעות — היות נפגע, היעשות פגוע, היעשות פצוע, היפצעות; היעלבות, ספיגת עלבונות, היכלמו …   אוצר עברית

  • השרטות — היות שרוט, קבלת שריטה, היחתכות, היפצעות, קבלת שרט …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.