היפסקות


היפסקות
חדילה, היעצרות, היבלמות, הפסקת הרצף, היחסמות, אי-יכולת להמשיך; הישסעות, ספיגת הפרעו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • היעצרות — היפסקות, חדילה, מעצור, היבלמות, היחסמות, הימנעות; היכלאות, כניסה לכלא, הפיכה לעצו …   אוצר עברית

  • הסתיימות — היפסקות, חדילה, היעצרות, היבלמות, הפסקת הרצף, גימור, חיתום; גמר, סוף, קץ, אחרית, כלו …   אוצר עברית

  • הסתימות — היפסקות, חדילה, היעצרות, היבלמות, הפסקת הרצף, גימור, חיתום; גמר, סוף, קץ, אחרית, כלו …   אוצר עברית

  • העצרות — היפסקות, חדילה, מעצור, היבלמות, היחסמות, הימנעות; היכלאות, כניסה לכלא, הפיכה לעצו …   אוצר עברית

  • אזילה — אפיסה, היגמרות, היפסקות, הידלדלות, התרוקנות, התמעטות, אובדן, התכלות, מיצוי, התבזבזו …   אוצר עברית

  • היכלאות — היעצרות, הימנעות, היאטמות, היפסקות, חדילה, מעצור; היסגרות, כניסה לכלא, הפיכה לכלו …   אוצר עברית

  • הינתקות — היעשות מנותק, התנתקות, היפסקות, היקטעות, התרחקות; כריתה, קטיעה, היתלשות, היעקרו …   אוצר עברית

  • הכלאות — היעצרות, הימנעות, היאטמות, היפסקות, חדילה, מעצור; היסגרות, כניסה לכלא, הפיכה לכלו …   אוצר עברית

  • הנתקות — היעשות מנותק, התנתקות, היפסקות, היקטעות, התרחקות; כריתה, קטיעה, היתלשות, היעקרו …   אוצר עברית

  • חדילה — הפסקה, היפסקות, עצירה, הרגעה, אתנחתא, פאוז …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.