הזדרזות


הזדרזות
נכונות, להיטות, התלהבות, בהילות, האצה עצמית, החשה עצמית, הגברת מהירות, היחפזו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • החלצות — התנדבות, הזדרזות לעשייה; בריחה, הימלטות; גאולה, פדות, שחרור, הינצלות, היוושעו …   אוצר עברית

  • החפזות — חופזה, חיפזון, מהירות, הזדרזות, הגברת מהירות, נחפזות, בהילו …   אוצר עברית

  • היחלצות — התנדבות, הזדרזות לעשייה; בריחה, הימלטות; גאולה, פדות, שחרור, הינצלות, היוושעו …   אוצר עברית

  • היחפזות — חופזה, חיפזון, מהירות, הזדרזות, הגברת מהירות, נחפזות, בהילו …   אוצר עברית

  • חופזה — חיפזון, היחפזות, הזדרזות, בהילות, נמהרות, פזיזות, דחיפות, תגובה מהיר …   אוצר עברית

  • חיפזון — חופזה, היחפזות, הזדרזות, בהילות, נמהרות, פזיזות, דחיפות, תגובה מהיר …   אוצר עברית

  • חפזון — חופזה, היחפזות, הזדרזות, בהילות, נמהרות, פזיזות, דחיפות, תגובה מהיר …   אוצר עברית

  • יעף — 1 v. התייגע, התעייף, נלאה, נעשה תשוש, נחלש, תש כוחו, הותש, נעשה עייף; השתעמם, מא 2 מעוף, טיסה, תעופה, ריחוף, דאייה, נסיקה, המראה, שיט באוויר; חיפזון, בהילות, חופזה, הזדרזות, פזיזות; החזרת כדור (ספורט) …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.