הזדקקות


הזדקקות
1 הצטללות, היטהרות, התעדנות, זיכוך, היעשות מזוקק, היעשות צלו
2 הצטרכות, היות זקוק, היות חייב, צור

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תוך הזדקקות — s{{}} …   אוצר עברית

  • הזקקות — הזדקקות, הצטרכות, היות זקוק, היות נזקק, היות חייב, צור …   אוצר עברית

  • היזקקות — הזדקקות, הצטרכות, היות זקוק, היות נזקק, היות חייב, צור …   אוצר עברית

  • ניצרכות — הזדקקות לעזרה, עוני, דלות, אביונות, מצוקה כלכלית, מחסור, דוחק, צורך בסיו …   אוצר עברית

  • נצרכות — הזדקקות לעזרה, עוני, דלות, אביונות, מצוקה כלכלית, מחסור, דוחק, צורך בסיו …   אוצר עברית

  • הדרשות — היות דרוש, היות נדרש, הזדקקות, הצטרכות; היענות, מענה לפונים, תגובה, תשוב …   אוצר עברית

  • הידרשות — היות דרוש, היות נדרש, הזדקקות, הצטרכות; היענות, מענה לפונים, תגובה, תשוב …   אוצר עברית

  • הצטרכות — היזקקות, הזדקקות, היות זקוק, היות נצרך, צורך, הכרח, כורח, נחיצו …   אוצר עברית

  • מיצר — 1 adj. מצטער, מתחרט, מלא צער, חוזר בו, חש נקיפות מצפון, עצוב, נוגה, עגום, מדוכדך, מדוכא; מדכא, מעיק, רודני, דיקטטורי, כפייתי, נוגש, אכזרי, עריצ 2 מקום צר, מעבר דחוק, רצועה צרה; צרה, דוחק, מצוקה, מחסור, חוסר, הזדקקות, סכנה, צע …   אוצר עברית

  • מצר — 1 adj. מצטער, מתחרט, מלא צער, חוזר בו, חש נקיפות מצפון, עצוב, נוגה, עגום, מדוכדך, מדוכא; מדכא, מעיק, רודני, דיקטטורי, כפייתי, נוגש, אכזרי, עריצ 2 גבול, תחום, חיץ, מחיצה, אזור מעבר, שטח הפק 3 מקום צר, מעבר דחוק, רצועה צרה; צרה, דוחק, מצוקה, מחסור …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.