הזדככות


הזדככות
התבהרות, הבהרה, היטהרות, זיכוך, הצטללות, היעשות זך, היעשות צלול; עידון, זיקוק, טיהו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הטהרות — היות טהור, הזדככות, התנקות, זיכוך, מירוק; הפיכה לבהיר, התבהרו …   אוצר עברית

  • היטהרות — היות טהור, הזדככות, התנקות, זיכוך, מירוק; הפיכה לבהיר, התבהרו …   אוצר עברית

  • הצטללות — היעשות צלול, התבהרות, בירור, היעשות בהיר, היטהרות, הזדככות, הזדקקו …   אוצר עברית

  • התבהרות — התבררות, התחוורות, היעשות נהיר, היעשות בהיר, הזדככות, הלבנה, היעשות צח, הצטללות, היטהרו …   אוצר עברית

  • התעדנות — התרככות, היעשות עדין יותר; התענגות, התפנקות, התרפקות; זיקוק, הזדככות, צירוף, ליטוש, שכלו …   אוצר עברית

  • התקדשות — היטהרות, זיכוך, הזדככות, היעשות קדוש, טיהור, מירוק, קידוש; התכוננות, היערכות לקראת הקוד …   אוצר עברית

  • זיכוך נפש — היטהרות, קתרזיס, הזדככות {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.