הוצאה לפועל


הוצאה לפועל
ביצוע, הגשמה, מימוש {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הוצאה לפועל של פסק דין — ביצוע הוראות שנכתבו בפסק דין {{}} …   אוצר עברית

  • צו הוצאה לפועל — הוראה של בית המשפט להחרים נכסים של חייב {{}} …   אוצר עברית

  • ביצוע באמצעות שליח — הוצאה לפועל באמצעות מיופה כוח {{}} …   אוצר עברית

  • ביצוע חוזה — הוצאה לפועל של התחייבות המעוגנת בהסכם {{}} …   אוצר עברית

  • ביצוע חלקי — הוצאה לפועל בלתי מלאה, יישום בלתי מספק {{}} …   אוצר עברית

  • ביצוע משימה — הוצאה לפועל, עשיית שליחות מסוימת, מימוש התכנית {{}} …   אוצר עברית

  • ביצוע נאות — הוצאה לפועל ראויה, יישום הולם {{}} …   אוצר עברית

  • ביצוע פסק דין — הוצאה לפועל של החלטת בית המשפט {{}} …   אוצר עברית

  • הולפ — הוצאה לפועל, ביצוע, הגשמה, עשיית דבר, הפיכת הלכה למעשה, יישום, מימוש, קיום; החרמת נכסים חוקית, הלאמת רכוש עפ י חו …   אוצר עברית

  • הוצלפ — הוצאה לפועל, ביצוע, הגשמה, עשיית דבר, הפיכת הלכה למעשה, יישום, מימוש, קיום; החרמת נכסים חוקית, הלאמת רכוש עפ י חו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.