הגייה נכונה


הגייה נכונה
היגוי מדויק {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • היגוי נכון — הגייה נכונה, היגוי מדויק {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”