הגיוני


הגיוני
adj. שנעשה בהיגיון, רציונלי, מחושב, לוגי, סביר, שקול, שנעשה בשיקול-דע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • באופן הגיוני — לפי ההיגיון, ע י שכל ישר, בתבונה, תוך הפעלת שיקול דעת הגיוני {{}} …   אוצר עברית

  • אוטו-הגיוני — המשמש לתאר את עצמו; מתאר עצמו {{}} …   אוצר עברית

  • באופן לא הגיוני — בצורה אבסורדית, ללא מחשבה, בלי היגיון {{}} …   אוצר עברית

  • לא הגיוני — דמיוני, לא מתקבל על הדעת, לא מסתדר עם המציאות {{}} …   אוצר עברית

  • רצף הגיוני — רציפות שיש בה היגיון, רצף טבעי ומובן {{}} …   אוצר עברית

  • רציונליזם — שכלתנות, שלטון השכל, הגיוניות, תבונה, ביסוס הגיוני, שיטה פילוסופית הגיוני …   אוצר עברית

  • אירציונלי — adj. לא רציונלי, לא הגיוני, אינו נתפס באופן שכלי; מספר שאינו שלם או שבר (מתמטיקה) …   אוצר עברית

  • בא בחשבון — אפשרי, ייתכן, סביר, הגיוני {{}} …   אוצר עברית

  • באופן אירציונלי — בצורה לא רציונלית, באופן לא הגיוני {{}} …   אוצר עברית

  • באופן לא סביר — לא הגיוני, בלתי סביר, בצורה שאינה מתקבלת על הדעת {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.