האצלת סמכויות


האצלת סמכויות
הענקת הרשאה חוקית לרשות כפופה, ייפוי-כוח, מתן סמכות לפעול בשם בעל דרגה גבוהה יותר {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אצילת סמכויות — האצלת סמכויות, הענקת הרשאה חוקית לרשות כפופה, ייפוי כוח {{}} …   אוצר עברית

  • הסמכה — 1 האצלת סמכויות, מתן סמכות, נתינת זכות השלטון; סיום תואר ראשון; קירוב, הבאה קרוב יות 2 עיבוי, עשייה סמיך יותר, רביכה; הוכחה, ראיה, אסמכתא, סימוכין, מראה מקום, התייחסו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.