דל-ערך


דל-ערך
מעוט חשיבות, פחות-ערך {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • ערך מצרפי — ערך המחושב על פי צירוף כל הפריטים הקשורים זה לזה ע י מכנה משותף ולא ע י לקיחת כל פרט בנפרד (למשל סל קניות מסוים, ניירות ערך וכו ) {{}} …   אוצר עברית

 • ערך סמלי — ערך לא כספי, ערך רגשי {{}} …   אוצר עברית

 • ערך נקוב — ערך נומינלי {{}} …   אוצר עברית

 • ערך — 1 v. לאמוד, לקבוע שווי, לקבוע ערך, לשער, לערוך שומה, לחשב בקירוב, לחשב בערך, להתקרב לאמת, לשום, להניח, לסבו 2 v. לבקר, למתוח ביקורת, לתת הערכה, להביע דעה, לבדוק, לבחון; לתת ערך, להחשיב, לכבד, לתת כבוד, להעריץ, לייחס חשיבות, להוקיר, לייחס משמעו 3… …   אוצר עברית

 • ערך הפלגה — סופרלטיב, ביטוי ערך ה הכי (בדקדוק) {{}} …   אוצר עברית

 • ערך נומינלי — מחיר מלא, ערך נקוב {{}} …   אוצר עברית

 • ערך בספרים — שווי על פי הרישומים החשבונאיים {{}} …   אוצר עברית

 • ערך גרט — שווי נכס לאחר תום תקופת השימוש שלו בניכוי הוצאות הכרוכות בפירוק {{}} …   אוצר עברית

 • ערך הדגמה — הדגים, המחיש, הראה איך זה עובד {{}} …   אוצר עברית

 • ערך ההפלגה — ההתייחסות אל דבר כאל הכי (הקל ביותר, הגרוע ביותר וכיו ב) {{}} …   אוצר עברית

 • ערך היכרות — הכיר בין אנשים שלא הכירו קודם, הציג את האנשים זה לזה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.