דינמיט


דינמיט
חומר נפץ, חומר מרסק, חומר לפיצוץ עשוי ניטרו-גליצרי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אצבעות דינמיט — חומר נפץ מרסק {{}} …   אוצר עברית

  • אבק-שריפה — דינמיט, חומר נפץ, אבקה נפיצה {{}} …   אוצר עברית

  • אבקת שריפה — דינמיט, חומר נפץ, אבקה נפיצה {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.