דזמרה


דזמרה
{{}}C

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • פסוקי דזמרה — מזמורי תהילים הנאמרים בתפילת שחרית; פרקי שירה, שירים, פואמות {{}} …   אוצר עברית

  • Psouqei DeZimra — Les psouqei DéZimra (en hébreu פסוקי דזמרה, littéralement les versets de chant ) sont un ensemble de versets bibliques qui louent le Dieu créateur qui a choisi le peuple juif pour être le sien, qui l a sorti d Égypte, qui lui a donné la Terre d… …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.