דב בורוכוב


דב בורוכוב
ממנהיגי "פועלי ציון", מורה, בלשן וסופר באידיש {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בורוכוב — n. שם משפחה; דב בורוכוב, ממנהיגי פועלי ציון , מורה, בלשן וסופר באידי …   אוצר עברית

  • Dov-Ber Borochov — Ber Borochov Dov Ber Borochov (דב בר בורוכוב), né le 4 juillet 1881 à Zolotonocha en Ukraine (alors dans l Empire russe) et mort le 17 décembre 1917, fut un penseur, un écrivain, un linguiste et un chercheur dans les domaines… …   Wikipédia en Français

  • Dov-ber borochov — (דב בר בורוכוב) fut un penseur, un écrivain, un linguiste et un chercheur dans les domaines du yiddish et de l histoire du peuple juif. Il est membre actif du mouvement Poale sion, et voit dans l implantation en Terre d Israël, la solution aux… …   Wikipédia en Français

  • Hanoar Haoved — Véhalomed Hanoar Haoved (הנוער העובד) est un mouvement de jeunesse juif qui compte aujourd hui 400 centres en Israël. Elle est membre du MIF ISE Sommaire 1 Historique 2 Composants idéologiques 3 Contributions …   Wikipédia en Français

  • Hanoar Haoved Véhalomed — ( הנוער העובד והלומד , la jeunesse qui travaille et qui étudie) est un mouvement de jeunesse juif qui compte aujourd hui 400 centres en Israël. Elle est membre du MIF ISE Sommaire 1 Historique 2 Composants idéologiques 3 Contributions …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.