גרוטה


גרוטה
פסולת, אשפה, שיירים, שבר-כלי, דבר בלוי, סמרטוט; שרידי ברזל, שרידי מתכ

אוצר עברית . 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.