גרוטאה


גרוטאה
פסולת, אשפה, שיירים, שבר-כלי, דבר בלוי, סמרטוט; שרידי ברזל, שרידי מתכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מכונית ישנה — גרוטאה …   אוצר עברית

  • גרט — 1 v. להיעשות גרוטאה, להיות מושלך, להיזרק, להיעשות פסולת, לצאת מכלל שימוש, להיות לשבר כל 2 v. לעשות לגרוטאה, להשליך, להיפטר, לזרוק, להפוך לפסולת, להוציא מכלל שימו 3 השלכה, חוסר עניין, מחיקה, מחיקת נכס מחשבו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.