גירעון


גירעון
מחסור, חוסר, חיסרון, פחת, דפיציט, מינוס (בבנק) , הפסד, ניכיו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גירעון תפעולי — גירעון הנובע מפעילות עסקית שוטפת {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון ממשלתי — הפרש בין הוצאות המדינה להכנסותיה (למשל ממסים) , גירעון תקציבי {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון תקציבי — הפרש בין הוצאות המדינה להכנסותיה ממסים שגבתה, גירעון ממשלתי {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון אקטוארי — הפרש בין ההוצאות הצפויות להכנסות הצפויות בתחום הביטוח וקופות הגמל {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון במאזן המסחרי — הפרש בין שווי הסחורות המיובאות אל מדינה לשווי הסחורות המיוצאות ממנה {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון במאזן התשלומים — הפרש בין כמות מטבע החוץ הזורמת מתוך מדינה לכמות מטבע החוץ הנכנסת אליה {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון כספי — הפרש בין ההוצאות וההכנסות, דפיציט, מינוס {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון מסחרי — הפרש בין שווי סחורות המיובאות אל מדינה לשווי סחורות המיוצאות ממנה {{}} …   אוצר עברית

  • גירעון נזילות — מצב בו הרזרבה בפועל נמוכה מהרזרבה שעל הבנק להחזיק {{}} …   אוצר עברית

  • דפיציט — גירעון, חוסר, מחסור, מינוס (בבנק) …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.