גירושין


גירושין
גיטין, מתן גט, פרידת בני הזוג הנשואי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תביעת גירושין — בקשת גט, תביעה לבית הדין הרבני לאשר גירושין {{}} …   אוצר עברית

  • גטין — גירושין; מסכת תלמודית העוסקת בגיטי …   אוצר עברית

  • גיטין — גירושין; מסכת תלמודית העוסקת בגיטי …   אוצר עברית

  • התגרשות — גירושין, הפסקת נישואין, קבלת גט, מתן גט, פרידה מבן הזוג, עזיבת בעל, עזיבת איש …   אוצר עברית

  • גט — תעודת גירושין, שטר גירושין, ספר כריתות, אישור רשמי לפריד …   אוצר עברית

  • כריתות — הפרת נישואין, גירושין, גט, פרידה, שטר גירושין, רשיון להינשא שני …   אוצר עברית

  • גט-פיטורין — תעודת גירושין, ספר כריתות {{}} …   אוצר עברית

  • הפקעת תוקף הנישואין — סיום קשר הנישואין, גירושין {{}} …   אוצר עברית

  • חתונה קתולית — קשר נישואין שאי אפשר להתירו, איסור על גירושין; התקשרות שלא ניתן לבטלה {{}} …   אוצר עברית

  • כריתה — 1 הפרת נישואין, גירושין, גט, פריד 2 חיתוך, שבירה, ניסור, גזירה, גיזום; קטיעה, גדיעה, גידום, קטימה, סילוק, הסר 3 חתימה, הסכמה, ברית, חוזה, הסכ 4 כרת, מיתה בידי שמים, עונש עליון, מות אדם קודם זמנ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.