גיבוב


גיבוב
ערימה, הנחה זה על זה, העמסה, טעינה, אגירה, צביר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גיבוב מילים — ייתור, אמירת הרבה דברים מיותרים, דיבורי סרק {{}} …   אוצר עברית

  • גיבוב-דברים — קשקשנות, פטפטת, להג, שטויות, דברי הבל {{}} …   אוצר עברית

  • הוספה מיותרת — גיבוב, תוספת שאין בה צורך {{}} …   אוצר עברית

  • תלי תלים — גיבוב, ערימות, שפע {{}} …   אוצר עברית

  • אגירה — איסוף, צבירה, אצירה, ליקוט, קיבוץ, גיבוב, עירום; חיסכון, שמירה לשימוש עתיד …   אוצר עברית

  • ברוב להג — בפטפטנות, תוך שימוש במלל רב, בדברנות, תוך גיבוב מילים …   אוצר עברית

  • היערמות — היאספות לערימה, התלקטות לערימה, היות מונח בערימה, גיבוב, הצטברו …   אוצר עברית

  • הערמות — היאספות לערימה, התלקטות לערימה, היות מונח בערימה, גיבוב, הצטברו …   אוצר עברית

  • להג — 1 v. לקשקש, לפטפט, לדבר דברים בטלים, להרבות להג, להכביר מלל, לדבר שטויות, לגבב הבלי 2 פטפוט, גיבוב, לשון עילגים, מלמול, קשקוש, קשקשנות, דברי הבל, דברי שטות, שיחה קל …   אוצר עברית

  • מיצבור — מאגר, ערימה, מערום, גל, צבר, צביר, גוש, תל, עי, גיבוב, לקט, אוסף, מחסן, מלא …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.