גז רועם


גז רועם
תערובת של מימן וחמצן המתפוצצת ע"י פתיל הצתה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רועם — adj. רועש, מרעיש, משמיע קול רעם, צעקני, קולני, מחריש אוזניי …   אוצר עברית

  • בקול רועם — בקולניות, בקולי קולות, בקול חזק במיוחד …   אוצר עברית

  • קול רועם — קול רם, קול גבוה, קריאה {{}} …   אוצר עברית

  • רעם — 1 v. להשמיע קול רועם, להרעיש, להחריש אוזניים; לצעוק על , להרים קול; לדבר בקול ר 2 v. להתרגז, להתעצבן, לכעוס, להתקצף, לזעום, לזעוף; להתלונן, לבוא בטענות, לקבול, להתמרמר, לקטר, לרגון, לרטון, להתאונן, להלין, להיות לא מרוצ 3 v. לרעוש, לגעוש, להקים… …   אוצר עברית

  • בנהימה — adv. בריטון, בקול רועם ועמוק, תוך השמעת נהמ …   אוצר עברית

  • זועם — adj. מלא זעם, כועס, קוצף, רוגז, רועם, זאבי, עצבני, רותח, להו …   אוצר עברית

  • מחריש — adj. גורם חירשות, הופך לחירש, מרעיש, קולני, צעקני, רועם, צועק; נאלם, שותק, משתתק, שקט, ממלא פיו מי …   אוצר עברית

  • נהימה — נהמה, המיה, קול עמום, רטינה, ריטון, קול המון, שאגה, געש, רעם, געייה, קול רועם ועמו …   אוצר עברית

  • נהמה — נהימה, המיה, רעש עמום וחזק, רטינה, ריטון, נהימת זעף, געייה, שאגה, קול רועם ועמו …   אוצר עברית

  • קול נהימה — קול של נהמה, קול רועם ועמוק {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.