בצנעה


בצנעה
adv. בצניעות, בענווה, בהצטנעות, בהכנעה, בביישנו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תוך הצטנעות — בצנעה רבה, בענווה …   אוצר עברית

  • באינטימיות — adv. בצורה אינטימית, באווירה אינטימית, בארבע עיניים, לא בפרהסיא, בפרטיות, לבד, בצנעה, ביחידות, בצורה דיסקרטית, בדיסקרטיות, לא לעיני כול, בחדרי חדרים, בד אמות, בסודיות, תוך התבודדו …   אוצר עברית

  • באנטימיות — adv. בצורה אינטימית, באווירה אינטימית, בארבע עיניים, לא בפרהסיא, בפרטיות, לבד, בצנעה, ביחידות, בצורה דיסקרטית, בדיסקרטיות, לא לעיני כול, בחדרי חדרים, בד אמות, בסודיות, תוך התבודדו …   אוצר עברית

  • בגלוי — adv. גלויות, לא בסתר, בפומבי, בלי להסתיר, בפרהסיה, לעין כול, לאור היום, קבל עם ועדה, לא מתחת לשולחן, תוך חשיפת כל הקלפים, ישירות, במפורש, לא בחשאי, לא בצנעה, לא בגניב …   אוצר עברית

  • בגניבה — adv. בחשאי, בחשאיות, באין רואים, באין רואה, בסתר, בהסתר, בצנעה, בלי שיראו, כמו גנב, בשקט, בסוד, בלי שירגישו, בלי להתבלט, לא בגלוי, בהיחבא, בהתגנבו …   אוצר עברית

  • בהגינות — adv. בצורה הוגנת, בכבוד, בצדק, ביושר, בכנות, בגילוי לב, בצנעה, ללא משוא פני …   אוצר עברית

  • בהסתר — adv. בחשאי, בחשאיות, באין רואים, באין רואה, בסתר, בגניבה, בצנעה, בלי שיראו, כמו גנב, בשקט, בסוד, בסודי סודות, בלי שירגישו, בלי להתבלט, לא בגלוי, בהיחבא, בהתגנבו …   אוצר עברית

  • בחשאיות — adv. בסודיות, באין רואה, בזהירות, בהסתר, בצנעה, בדיסקרטיו …   אוצר עברית

  • בענוה — adv. בצנעה, בהכנעה, בענוותנות, בצניעו …   אוצר עברית

  • בענווה — adv. בצנעה, בהכנעה, בענוותנות, בצניעו …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.