בצניעות


בצניעות
adv. בצנעה, בענווה, בהצטנעות, בהכנעה, בביישנו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בצניעות מופרזת — בצניעות שהיא מוגזמת …   אוצר עברית

  • נוהג בצניעות — עניו וצנוע, מסתפק במועט {{}} …   אוצר עברית

  • בשפלות-רוח — בצניעות, בענווה, בביישנות …   אוצר עברית

  • אכול בצל ושב בצל — נהג בצניעות, הסתפק במועט {{}} …   אוצר עברית

  • בצייתנות — adv. בהכנעה, תוך קבלת מרות, בהקשבה, בענוותנות, בצניעות, תוך שמיעה בקול , תוך קיום פקודו …   אוצר עברית

  • בצינעה — adv. בצניעות, בענווה, בהצטנעות, בהכנעה, בביישנו …   אוצר עברית

  • בציתנות — adv. בהכנעה, תוך קבלת מרות, בהקשבה, בענוותנות, בצניעות, תוך שמיעה בקול , תוך קיום פקודו …   אוצר עברית

  • בצנעה — adv. בצניעות, בענווה, בהצטנעות, בהכנעה, בביישנו …   אוצר עברית

  • הצניע לכת — נהג בצניעות, היה עניו וצנוע, הסתפק במועט {{}} …   אוצר עברית

  • הצניע עצמו — נהג בצניעות, הסתפק במועט; הצטנע, המעיט בערכו; הסתתר, התמזג {{}} …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.