בצמצום


בצמצום
adv. בדוחק, בדלות, בעוני, במחסור, במיעוט משאבים, בחיסכון, בחסכנות, תוך הסתפקות במועט, בצנע, במיתון, תוך הידוק החגורה, בקושי כלכלי, בקימוץ, על לחם צר, תוך קיצוצים; בצורה מצומצמת, בלי לחרוג מהמינימום הנדר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חי בצמצום — קשה יום, נזקק, צנוע {{}} …   אוצר עברית

  • מצוי בצמצום — מועט, נדיר, מצומצם …   אוצר עברית

  • בצורה חסכונית — בצמצום, באופן מצומצם, ללא בזבוז {{}} …   אוצר עברית

  • בדוחק — adv. בקושי, בחסכנות, בצמצום, בעוני, במחסור, בדלות, תוך קושי כלכל …   אוצר עברית

  • בדלות — adv. בעוני, בדוחק, בצמצום, במחסור, תוך קושי כלכל …   אוצר עברית

  • בחסכנות — adv. בצורה חסכנית, מבלי לבזבז, בצמצום, בקימו …   אוצר עברית

  • בצורה חסכנית — בחסכנות, בדוחק, בצמצום, מתוך דאגה לעתיד …   אוצר עברית

  • בקושי — adv. במאמץ רב, לא בקלות, לא בנקל, לא בפשטות, בעמל רב, בעבודה קשה, בדוחק, לא כלאחר יד, כמעט שלא , לא חסר הרבה שלא , תוך קשיים, תוך היתקלות בבעיות, בצמצום, מעט מאו …   אוצר עברית

  • חי מהיד לפה — חי בקושי, חי בצמצום, התפרנס בדוחק, הוציא כל גרוש שהרוויח כדי לחיות {{}} …   אוצר עברית

  • נדירות — אי שכיחות, אי נפיצות, אי תדירות, מיעוט, היות מצוי בצמצום, מיוחדות, היות יוצא דופ …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.