בצלילות


בצלילות
adv. בבהירות, בזכות, בטוהר, בשקיפות, ללא עכירו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בצלילות-דעת — בדעה צלולה, בהיגיון, בחשיבה בהירה, בתבונה, ביישוב הדעת …   אוצר עברית

  • בצורה מפוכחת — בצלילות הדעת, בצורה ריאליסטית {{}} …   אוצר עברית

  • בבהירות — adv. בצורה בהירה, בצלילות, באופן ברור, בצורה מובנת, בנהירו …   אוצר עברית

  • בראש צלול — בשקט, בנחת, בצלילות הדעת, בהיגיון, ביישוב הדעת …   אוצר עברית

  • בשפיות-דעת — בפיקחות, בצלילות, בצורה נורמלית {{}} …   אוצר עברית

  • צרד — 1 v. לגרום צרידות, לעשות לצרוד, לגרום לקול שיהיה ניחר, לפגוע בצלילות קול, לעשות לצורמני, להפוך לגס ומעוב 2 v. להיצרד, להיעשות צרוד, להיעשות ניחר, לאבד את צלילותו (קול) , להיעשות גס ומעובה, להיעשות צורמני; לתפוס צרידות, לאבד את הקו 3 v. להצטרד,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.