בעל חכמה


בעל חכמה
חכם, נבון, פיקח; למדן, ידען, משכיל {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • MASORAH — This article is arranged according to the following outline: 1. THE TRANSMISSION OF THE BIBLE 1.1. THE SOFERIM 1.2. WRITTEN TRANSMISSION 1.2.1. Methods of Writing 1.2.1.1. THE ORDER OF THE BOOKS 1.2.1.2. SEDARIM AND PARASHIYYOT …   Encyclopedia of Judaism

  • מתוחכם — adj. מתפלפל, יורד לעומק, שנון, בעל חשיבה מתחכמת, מלוטש, משוכלל, ממולח, ערמומי, משופשף, בעל ניסיון, בקי בהלכות החיים; מורכב, מסובך, שיש בו חכמה, שקשה להבינ …   אוצר עברית

  • חכם — 1 v. להחכים, לרכוש השכלה, להיעשות חכם, לרכוש בינה, לקנות דעת, להיעשות משכיל, להיות מלומ 2 v. להיעשות חכם, לרכוש חכמה, לקנות דעת, להיעשות משכיל; ללמד, להקנות דעת, לעשות לחכ 3 v. להעמיד פני חכם, לעשות עצמו חכם; לזמום, לחבל תחבולות, להיות ערמומי;… …   אוצר עברית

  • ידע — 1 v. לבעול, להזדווג, לקיים יחסי מי 2 v. להכיר, לתפוס בשכל, להבין, להתמצא, להתעדכן, להיות בקי, להיות בעל יד 3 v. למסור מידע, לעדכן, לתת אינפורמציה, לספק ידיעות; להפוך למיודע, להוסיף ה הידיע 4 v. מיידעים אותו, מודיעים לו, מעבירים לו אינפורמציה,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.