בעל גבנון


בעל גבנון
חולה קיפוזיס (ברפואה) {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גיבן — בעל גבנון, בעל חטוטרת, בעל מום, שגבו מעוקם, שגוו כפו …   אוצר עברית

  • גבן — 1 v. להתקמר, להתעקם, להיעשות מגובן, לקבל חטוטרת; להפוך לגבינה, להתקרש, להתקשות, להתייצ 2 v. לקמר, לעקם, לכופף, ליצור גבנון, ליצור חטוטרת, לעשות לגיבן; לעשות גבינה, להקריש, לייצ 3 v. קומר, עוקם, כופף, קיבל גבנון, קיבל חטוטרת, נעשה גיבן; הפך לגבינה …   אוצר עברית

  • קמור — 1 adj. קשתי, כיפתי, בעל קימור, גמלוני, גבנוני; בליטה כלפי חוץ, בליטה למעלה, שאינו קעו 2 תבנית קשתית, תבנית כיפתית, קמרון, גמלון, גבנון, בליטה; כיפה, קשת, חלל חצי כדור …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.