בלתי מסוים


בלתי מסוים
אשר אינו מזוהה בשמו, כללי, לא מפורט, בלתי מוגדר {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אינטגרל בלתי מסוים — השטח תחת פונקציה מתמטית בתחום אינסופי {{}} …   אוצר עברית

  • בת-פועל תחיקתי — החלה על ציבור בלתי מסוים ומשנה את המצב המשפטי הנוהג {{}} …   אוצר עברית

  • הצעה לציבור — הצעה להתקשר בחוזה המופנית אל ציבור בלתי מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • תקנה בת-פועל תחיקתי — חקיקת משנה החלה על ציבור בלתי מסוים ומשנה את המצב המשפטי הנוהג {{}} …   אוצר עברית

  • פל — 1 v. הובדל מאחרים, הפלו אותו, הועדף, נטו לצדו, רצו ביקרו, עשו לו פרוטקציה, ביכרו אותו, קיבל יחס שונה, נהגו בו באיפה ואיפה, קופח, נהגו בו במשוא פנים, נתנו לו יתרון, נתנו לאחר יתרון על פניו; הופר 2 v. הורד, הונחת, הוצנח, הושלך, הושמט, נזרק, הוטל… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.