בלתי מוגדר


בלתי מוגדר
S{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בלתי מסוים — אשר אינו מזוהה בשמו, כללי, לא מפורט, בלתי מוגדר {{}} …   אוצר עברית

  • בלתי קצוב — בכמות בלתי קבועה, לא מוגדר, כללי {{}} …   אוצר עברית

  • אחרי החגים — לאחר חודש תשרי; אחרי פגרת החג; במועד עתידי בלתי מוגדר {{}} …   אוצר עברית

  • זמני — adj. קצוב, מוגדר בזמן, ארעי, חולף, בלתי קבוע, תקופתי, עונתי, ביניים, בינתיי …   אוצר עברית

  • קבע — 1 v. טופל ע י קיבוע, גובס, הושם בגבס, נחבש על מנת למנוע תזוזה (איבר פגוע) ; נקבע במקומו, יוצב, הוצמד בחוזקה, ננעץ, נתקע; הונצח, הושאר כפי שהוא, נעשה בלתי משתנה, הוקפ 2 v. לבצע קיבוע, לגבס, לשים בגבס, לחבוש איבר פגוע, למנוע תזוזה; לקבוע במקומו,… …   אוצר עברית


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.